Scripor Alphabet

Scripor alfabesi olarak bilinen renklerin dokunsal temsili, Braille alfabesinin devamına dayanan bir kavramdır. Bu yenilikçi, öğrenmesi kolay ve evrensel alfabe, görme engelli kişinin renkleri verimli bir şekilde okumasını, yazmasını, anlamasını, hatırlamasını ve tanımasını sağlar. Evrensel Tasarım ilkelerini kullanan Scripor alfabesi, görme engelli insanları güçlendirmek ve renkli bir dünyada daha eksiksiz yaşamalarını sağlamak için tasarlanmıştır.

Scripor Alfabesi, Braille Alfabesini renklerin temsilini ekleyerek tamamlar. Sosyal ortamın Scripor alfabesi aracılığıyla erişilebilirliği, renk kullanımının farklı alanlarda yaygın olduğu bir dünyada görme engellilerin tam ve kapsayıcı bir şekilde yaşamalarına fırsat yaratmaktadır. Renk, bir kelime, dil, lehçe, kültür, coğrafya ne olursa olsun bir sembole indirgenmiştir. Scripor alfabesini kullanarak bir rengi temsil etmek için braille alfabesini bilmenize, hatta herhangi bir dilde nasıl yazılacağını veya okunacağını bilmenize gerek yoktur, çünkü renk tek bir sembole indirgenmiştir.

 

ENG.

The tactile representation of colours known as the Scripor alphabet is a concept based on the continuation of the Braille alphabet. This innovative, easy-to-learn and universal alphabet allows the blind person to read, write, understand, remember and recognize colors, efficiently. Using the principles of Universal Design, Scripor alphabet is designed to empower people with visual disabilities, enabling them to live more fully in a colourful world.

The Scripor Alphabet completes the Braille Alphabet by adding to it the representation of colours The accessibility of the social environment through the Scripor alphabet creates an opportunity for people with visual disabilities to live fully and inclusively in a world where the use of colour in different areas is widespread. Colour, a word, regardless of language, dialect, culture, geography has been reduced to a symbol. To represent a colour using the Scripor alphabet, you do not need to know the braille alphabet, or even know how to write or read in any language, because the colour has been reduced to a single symbol.

 

TEDi Eğitim Danışmanlık, Uluslararası Scripor Alphabet’in Türkiye ve MENA Ülkerinin tamamında tek yetkilidir.

Daha fazla bilgi için bize ulaşın

info@tediegitim.com

DEĞER ODAKLI SATIŞ