Değerlerimiz

Misyonumuz

Bireylerin farklılaşarak gelişimi, organizasyonların dönüşümü ve sürdürülebilir gelecekleri için varız.

Vizyonumuz

İlk tercih edilen ve önerilen eğitim ve danışmanlık şirketi olma vizyonuyla hiç durmadan, sürekli gelişerek çalışırız.

Kariyer Gelişimi Ve Öğrenme

TEDi Eğitim ve Danışmanlık olarak, çalışanlarımızın yeteneklerini geliştirme ve kariyerlerinde ilerleme konusundaki taahhüdümüz, kurumsal misyonumuzun ve değerlerimizin temel bir parçasıdır. İnsan kaynakları stratejimiz, ekip üyelerimize sürekli öğrenme fırsatları sunarak ve onlara kariyerlerini şekillendirmek için gerekli araçları sağlayarak bu hedefe ulaşmayı hedeflemektedir.

“Kariyer Gelişimi ve Öğrenme” politikamız, iş yerinde yeteneklerin geliştirilmesi ve kişisel gelişimin teşvik edilmesi üzerine kurulmuştur. Öğrenme, kariyerin her aşamasında önemlidir ve bireylerin gelişimini ve başarıyı destekler. Bu politika, çalışanlarımızın yalnızca mevcut işlerinde değil, aynı zamanda kendi potansiyellerini en üst düzeye çıkarma hedefleri doğrultusunda da gelişmelerini sağlar.

TEDi’de öğrenmenin sürekli ve bireysel bir süreç olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, çeşitli öğrenme modelleri ve öğrenme yöntemlerini teşvik eder ve destekleriz. Eğitim programlarımız, çevrimiçi kurslar, atölye çalışmaları, mentorluk programları ve daha fazlasıyla, çalışanlarımızın ihtiyaç duydukları becerileri kazanmalarını sağlar. Ayrıca, sürekli profesyonel gelişim için bir dizi kişiselleştirilmiş öğrenme yolculukları oluşturduk.

Kariyer gelişimine gelince, çalışanlarımızın hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle, yetenek yönetimi ve kariyer planlama programları yoluyla onları destekliyoruz. Bu programlar, bireylerin kendi kariyer yollarını çizmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda organizasyonun genel hedeflerine ulaşmamıza yardımcı olur. Performans değerlendirmeleri ve düzenli geri bildirimler, her bir çalışanın gelişimine ve kariyer hedeflerine ulaşma yolunda ilerlemesini destekler.

Öğrenme ve kariyer gelişimi, TEDi Eğitim ve Danışmanlık’ın kültürünün ve değerlerinin bir parçasıdır. Çalışanlarımızın başarısı, işimizin başarısını belirler ve bu nedenle, onların sürekli öğrenme ve gelişimlerine önemli yatırımlar yapmaktayız. Yetenekli, bilgili ve motive olmuş bir ekip oluşturma taahhüdümüz, hem bireylerin hem de kurumumuzun başarısını sağlar.

Kariyer Gelişimi İçin Programlarımız

TEDi Eğitim ve Danışmanlık olarak, kariyer gelişimini teşvik eden ve destekleyen çeşitli programlar sunuyoruz:

 1. Mentorluk Programları: Deneyimli profesyonellerin genç meslektaşlarına rehberlik ettiği bu program, yeni yeteneklerin kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Mentorlar, kariyer tavsiyeleri sağlar ve deneyimlerini paylaşarak, mentilerinin sektörde başarılı olmalarına yardımcı olurlar.

 2. Liderlik Geliştirme Programları: Bu programlar, liderlik yeteneklerini geliştirmek ve yönetim becerilerini geliştirmek isteyen bireyler için tasarlanmıştır. Programlar genellikle atölye çalışmaları, seminerler, takım oluşturma etkinlikleri ve eğitim oturumları içerir.

 3. Yetenek Yönetimi Programları: Bu programlar, çalışanların kişisel ve profesyonel yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. İçerik, belirli bir yetenek setini veya beceriyi geliştirmek için kişiye özel olabilir veya genel profesyonel gelişim konularını kapsayabilir.

 4. Kariyer Planlama ve Danışmanlık: Kariyer danışmanları, çalışanların kariyer hedeflerini belirlemelerine ve bu hedeflere ulaşmak için bir plan oluşturmasına yardımcı olur. Bu genellikle beceri değerlendirmeleri, hedef belirleme atölye çalışmaları ve kariyer yolu planlama oturumlarını içerir.

 5. İç İletişim ve Ağ Oluşturma Etkinlikleri: İş yerinde sosyal etkinlikler ve ağ oluşturma etkinlikleri, çalışanların birbirleriyle bağlantı kurmalarını ve kariyerlerinde ilerleme fırsatlarını keşfetmelerini sağlar.

 6. Eğitim Bursları ve Destek Programları: TEDi, çalışanların sürekli öğrenme ve gelişimine yatırım yapar ve bu nedenle, belirli eğitim programlarına, kurslara veya sertifikalara kayıt olmayı destekler.

Bu programlar, çalışanların beceri setlerini genişletmelerine, kariyer hedeflerine ulaşmalarına ve iş yerinde daha başarılı olmalarına yardımcı olur. Böylece, hem bireyler hem de TEDi Eğitim ve Danışmanlık olarak biz, bu yatırımların karşılığını alırız.

Sosyal Etki

TEDi Eğitim ve Danışmanlık olarak, sosyal etkiyi ciddiye alıyor ve işimizin bir parçası olarak toplum hizmetine önem veriyoruz. İşimizi, topluluklarımıza değer katan bir araç olarak görüyoruz ve geniş topluluklardaki sosyal konuları aşağıdaki yöntemlerle ele alıyoruz:

 1. Topluluk Destek Programları: Yerel topluluklarla işbirliği yaparak, eğitim, danışmanlık ve destek programları aracılığıyla daha geniş topluluklarda etki yaratmayı amaçlıyoruz. Bu programlar, toplulukların kendi yeteneklerini geliştirmelerini ve kendilerini güçlendirmelerini sağlar.

 2. Sosyal Sorumluluk Projeleri: Farklı sosyal sorunlara dikkat çekmek ve çözümler sunmak için sosyal sorumluluk projelerini benimsiyoruz. Bu projeler, eğitim, sağlık, çevre koruma ve ekonomik kalkınma gibi geniş bir yelpazede konuları kapsayabilir.

 3. Eğitim ve Farkındalık Etkinlikleri: Eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizi, topluluklarımızın en acil sosyal konularını anlamalarına ve bunlara yanıt vermelerine yardımcı olacak şekilde kullanıyoruz. Bu, seminerler, atölye çalışmaları ve bilgilendirme oturumları düzenlemeyi içerebilir.

 4. İşbirliği ve Ortaklık: Sosyal konuları etkili bir şekilde ele almak için, sektörler arası ve çok paydaşlı ortaklıklar kuruyoruz. Bu, kar amacı gütmeyen kuruluşlarla, hükümetle, diğer kuruluşlarla ve topluluk liderleriyle işbirliği yapmayı içerir.

 5. Çalışan Gönüllülük Programları: Çalışanlarımızı, kendi topluluklarındaki sosyal konuları ele almak için gönüllü olarak hizmet verme konusunda teşvik ediyor ve destekliyoruz. Bu, gönüllü fırsatları sunmayı ve çalışanların bu etkinliklere katılmalarını desteklemeyi içerir.

Bu stratejiler, TEDi Eğitim ve Danışmanlık olarak topluluklara değer katma ve sosyal konuları etkili bir şekilde ele alma taahhüdümüzü yansıtır. Sosyal etki, işimizin ayrılmaz bir parçasıdır ve topluluklarımızı güçlendirme misyonumuzla uyumludur.

Çeşitlilik Ve Kapsayıcılık (ÇEK)

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (ÇEK), TEDi Eğitim ve Danışmanlık olarak iş modelimizin temelini oluşturur. Farklı geçmişlere, deneyimlere ve perspektiflere sahip bireylerin bir araya gelerek en iyi sonuçları ortaya çıkardığına inanıyoruz. Bu çerçevede, çeşitli geçmişlere sahip çalışanları kucaklayan ve onların eşsiz beceri ve yeteneklerini değerlendiren bir kültür inşa ediyoruz.

 1. Çeşitlilik ve Eşitlik İlkeleri: Tüm işe alım ve terfi süreçlerimizde çeşitlilik ve eşitlik ilkelerini benimseriz. Bu, pozisyonlar için en uygun adayları belirlerken ayrımcılığın her türlüsünden kaçınmayı içerir.

 2. Kapsayıcı İş Yeri Kültürü: Çeşitli geçmişlere sahip bireylerin değerli olduğunu ve iş yerinde fark yarattığını vurgulayan bir kültür inşa ederiz. Bu, çeşitli bakış açılarına değer verme, farklılıkların kabulünü teşvik etme ve her çalışanın katkıda bulunabileceği bir ortam oluşturma anlamına gelir.

 3. Eğitim ve Farkındalık: Çeşitliliğin önemini vurgulayan eğitim programları ve farkındalık oturumları düzenleriz. Bu, çeşitliliği ve kapsayıcılığı anlamayı, bu konular hakkında konuşmayı ve daha kapsayıcı bir iş yeri oluşturmayı teşvik eder.

 4. Yönetim Taahhüdü: Yönetim ekibimiz, çeşitlilik ve kapsayıcılığı güçlendirme konusunda taahhüdünü sürekli olarak gösterir. Bu, çeşitlilik ve kapsayıcılık hedeflerini belirleme, ilerlemeyi izleme ve gerekli değişiklikleri yapma anlamına gelir.

 5. Çalışan Kaynak Grupları (ÇKG): Çalışanlarımızın çeşitli deneyimlerini ve perspektiflerini kutlamak ve desteklemek için Çalışan Kaynak Grupları oluştururuz. Bu gruplar, farklı grupların seslerini iş yerinde duyurur ve onların ihtiyaçlarını ve hedeflerini anlamamızı sağlar.

 6. İşbirlikçi Çalışma Ortamı: Farklı geçmişlere ve deneyimlere sahip bireylerin birlikte çalışabileceği bir iş ortamı oluştururuz. Bu, çeşitli ekipler arasında işbirliğini teşvik eder ve farklı bakış açılarının iş çözümlerine dahil edilmesini sağlar.

Bu stratejilerle, TEDi Eğitim ve Danışmanlık olarak çeşitliliğin, eşitliğin ve kapsayıcılığın kritik önemini kabul ediyoruz ve bu değerlere dayalı bir iş yeri kültürü oluşturmayı taahhüt ediyoruz.

DEĞER ODAKLI SATIŞ